Начало»Продукти»Кабели и проводници»Силови кабели»

САХ-ВО

Преглед на продукт

САХ-ВО

САХ-ВО
Uo/U - 0.6/1 kV
Стандарт: ФН КИ 02.003
Al жила • XLPE изолация

Приложение:
Силовите кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) за въздушно окачване са предназначени за електрически инсталации в променливотокови мрежи за ном.напрежение Uo/U 0.6/1 kV или в постояннотокови мрежи с максимално напрежение спрямо земя 0.9 кV.
Кабелите с носещ нулев проводник изграждат мрежи в градски и селски зони, а кабелите самоносещ тип изграждат разклонителите мрежи в тези зони.
Кабелите за въздушно окачване може да се използуват в различни видове инсталации: по фасади свободно висящи; между стълбове; по фасади неподвижно фиксирани; към дървета и мачти. Допуска се пресичане на горски площи без изсичане и поддържане на просеки.
-При кабелите с носещо нулево жило целият сноп се окачва и носи от носещия проводник, който е от алуминиева сплав или алуминиево стоманен проводник тип АС / Аl/St /.
- При самоносещите конструкции окачването и носенето на целия сноп се осъществява от фазните изолирани проводници.
В сноповете мoже да бъдат включени един или два допълнителни проводника за обществено осветление.
Конструкция на кабела
Конструкция
Съгласно ФН КИ 02.003-96
Топлопроводимо жило - фазни(основни) М
Al многожични уплътнени или неуплътнени по ФН КИ 02-003
Топлопроводимо жило - нулево(носещо) N
многожично от алуминиева сплав или АС по ФН КИ 02-003
Топлопроводимо жило - допълнителни за осветление R
Al многожични уплътнени или неуплътнени по ФН КИ 02-003
Изолация
XLPE с мин 2% сажди
Усукване в кабел (кабелни конструкции)
Конструкциите усукани в сноп включват:
-фазни(основни) изолирани жила (М)
-нулево носещо изолирано жило (N)
-едно или две допълнителни редуцирани
жила за осветление (R)
Цвят
черен


Технически характеристики
Допустима работна температура80°С при продължителна работа
Допустима температура в режим на К.С., макс.130°С за време до 5 сек.
Ном. напрежение АСUo/U 0.6/1 kV
Ном. напрежение DC0.9 kV
Мах. доп. АС пренепрежение не повече от1.2 kV
Изпитвателно напрежение АС - 5 min4 kV
Изпитвателно напрежение DC - 15 min10 kV
Температура на полаганене по-ниска от -10°С; препоръчителна 15°С
Съпротивление на жилата при 20°С16-1.91 oM/km; 50 - 0.641 oM/km; 25 - 1.20 oM/km; 70 - 0.443 oM/km; AC(Al/St) 71.5 - 0.470 oM/km
Мин.сила на скъсване на нулевото носещо въже15.5 kN