Home»Products»Cables and conductors»Force cabels»

СВВН-А

СВВН-А

Uo/U - 0.6/1 kV
Стандарт: ФН КИ 02.001-96
Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка

Приложение:
Кабелите са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение U0/U 0.6/1 kV, честота 50Hz. Кабелите са с понижена горимост, неразпространяващи горенето и са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане, в кабелни канали, тунели, траншеи, тръби, шахти върху скари и лавици на обекти изискващи локализиране и неразпространение на горенето.