Начало»Продукти»Кабели и проводници»Силови кабели»

СВТ

Преглед на продукт

СВТ

СВТ
Uo/U - 0.6/1 kV
Стандарт: БДС 16291-85
Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка

Приложение:
За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации за неподвижно полагане на открито или в помещения, в канали, тунели, шахти или изкопи, при номинално напрежение Uo/U до 0,6/1 kV с честота 50 Hz
При изискване за устойчивост на атмосферни влияния и слънчева радиация се изпълнява кабел марка СВТ-с, с обвивка, устойчива на тези въздействия.
КОНСТРУКЦИЯ НА КАБЕЛА
Конструкция Съгласно БДС 16291-85
Токопроводимо жило плътни или многожични медни жила, клас 1 или 2 по БДС 904-84
Изолация PVC компаунд
Обвивка PVC компаунд кабелът се изпълнява без или със запълване на фугите
Цвят сив; бял; черен - СВТ - с
ОБОЗНАЧЕНИЕ ФОРМАТА НА ЖИЛАТА
кп кръгло плътно
км кръгло многожично
ку кръгло уплътнено
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
R на проводника при 20°С
съгласно БДС 904-84
< td>
Допустима работна температура
+70°С
Допустима температура в режим на КС
+160°С, за не повече от 5 сек.
Номинално напрежение
0.6/1 kV
Мин. радиус на огъване
10 D каб
Температура на полагане
-5°С
Температура на експлоатация
-30°С до +50°С
Поведение при горене
БДС IEC 332-1

КОНСТРУКТИВНИ ДАННИ
Брой и сечение
на жилата
Форма на
токопроводимото жило
Външен диам. на
кабела прибл.
Маса на медта
прибл.
Маса на кабела прибл.
бр.х mm?
mm
kg/km
kg/km
2 х 1.0
кп
9.3
20
100
2 х 1.5
кп
10.0
28
120
2 х 2.5
кп
10.6
46
150
2 х 4
кп
12.1
75
210
2 х 6
кп
13.2
110
260
2 х 10
кп
15.2
182
370
2 х 16
кп
17.8
303
558
3 х 1.0
кп
9.6
28
119
3 х 1.5
кп
10.2
42
122
3 х 2.5
кп
11.0
69
154
3 х 4
кп
12.8
110
260
3 х 6
кп
14.0
165
349
3 х 10
кп
16.0
275
480
3 х 16
кп
18.9
450
682
3 х 2.5 + 1.5
кп+кп
11.2
82
203
3 х 4.0 + 2.5
кп+кп
13.4
132
293
3 х 6.0 + 4.0
кп+кп
14.4
202
380
3 х 10 + 6
кп+кп
16.7
330
545
3 х 16 + 10
кп+кп
19.5
540
870
3 х 25 + 16
ку+кп
24.4
850
1245
3 х 35 + 16
ку+кп
27.1
1130
1590
3 х 50 + 25
ку+ку
30.8
1630
2175
3 х 70 + 35
см+ку
31.8
2280
2785
3 х 95 + 50
см+ку
36.8
3120
3680
3 х 120 + 70
см+ку
40.1
4010
4730
3 х 150 + 70
см+ку
44.3
4850
5620
3 х 185 + 95
см+ку
49.3
6070
7090
4 х 1.0
кп
10.4
37
140
4 х 1.5
кп
11.0
55
165
4 х 2.5
кп
11.9
92
216
4 х 4
кп
13.6
146
317
4 х 6
кп
14.4
218
408
4 х 10
кп
16.8
363
593
4 х 16
кп
19.2
582
951
4 х 25
ку
25.2
925
1285
4 х 35
ку
28.0
1303
1778
4 х 50
ку
32.0
1857
2307
4 х 70
см
33.0
2601
3101
4 х 95
см
37.3
3540
4250
4 х 120
см
41.2
4460
5210
4 х 150
см
45.2
5575
6385
4 х 185
см
49.5
6880
7960
5 х 1.0
кп
11.2
45
160
5 х 1.5
кп
11.8
69
195
5 х 2.5
кп
12.8
114
260
5 х 4
кп
15.5
182
380
5 х 6
кп
16.8
275
500
5 х 10
кп
19.2
455
735
5 х 16
кп
23.2
745
1150
5 х 25
ку
27.9
1165
1700
5 х 35
ку
32.4
1640
2360
5 х 50
ку
36.9
2330
3130
5 х 70
см
42.0
3260
4230
5 х 95
см
48.7
4430
5640
7 х 1.5
кп
12.0
96
230

Забележка:Допуска се кабелът да се произвежда без запълване на фугите.

Elevator Shoes