Начало»Продукти»Кабели и проводници»Силови кабели»

СХЕкТ/САХЕкТ

Преглед на продукт

СХЕкТ/САХЕкТ

СХЕкТ/САХЕкТ
Uo/U - 3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35 kV
Стандарт: БДС 2581-86
Cu / Al жила • XLPE изолация • Cu екран • PVC обвивка

Приложение:
Едножилните кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическата енергия с ном. напрежение Uo/U 3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35 kV
и честота 50 Hz в градските и селищни електрически мрежи и за електрозахранване на трансформаторни подстанции, малки и средни промишлени предприятия.
Приложими са в разпределителни уредби, електроцентрали и промишлени системи.
Кабелите са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане в закрити помещения, в кабелни канали, тунели и шахти върху скари и лавици, директно в земя-изкоп и на открито под навес.
КОНСТРУКЦИЯ НА КАБЕЛА
Конструкциясъгласно БДС 2581-86
Токопроводимо жилоCu и Al многожични уплътнени по БДС 904(IEC60228) кл.2
Вътрешен полупроводим слойполупроводим XLPE компаунд
ИзолацияXPLE компаунд
Външен полупроводим слойполупроводим XLPE компаунд
Метален екранCu жици концентрично положени и една контактна спирала Cu лента с дебелина 0.1 мм.
Разделителен слойслой от пластмасова лента
ОбвивкаPVC компаунд тип П-5
Цвятчервен


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКА
R на проводника при 20°Ссъгласно БДС904(ICEC60228) кл.2
Допустима работна температура90°С при продължителна работа
Допустима температура на претоварване130°С за време до 100 часа годишно
Допустима температура в режим на К.С250°С за време до 5 sec
Ном. напрежение Uo/U6/10; 12/20 kV
Мах.доп.напрежение съответно за Uo/U6/10;12/20 kV
не повече от12 kV; 24 kV
Изпитвателно напрежение за Uo/U6/10; 12/20 kV
АС -5 min15 kV; 30 kV
DC- 15 min48 kV; 96 kV
Ниво на частични разряди про2'Uomax 5 pC
Мин. радиус на огъване15xD на готовия кабел
Температура на полаганене по-ниска от -5°C
Температура на експлоатацияот -30°С до +50°С
Мах.доп.усилие на опън при полагане в Nс Al жила -30*n*S жило с Cu жила - 50*х*S жило където: n-бр. на жилата и S-сечение на жилата в mm


Конструктивни данни
Брой, сечение
и форма
на жилата
Дебели-
на на изо-
лацията
Дебели-
на на об-вивката
Ном. сече- ние на екранаДиам. на кабела прибл.СХЕкТСАХЕкТ
Маса на Cu прибл.Маса на кабел прибл.Маса на Al прибл.Маса на Cu прибл.Маса на кабел прибл.
бр.х mm?mmmmmm?mmkg/kmkg/kmkg/kmkg/kmkg/km
Uo/U 6/10 kV
 


1х50ку/163.4
2.5
16
24
600
1075
130
176
770
1х70ку/163.4
2.5
16
26
790
1310
190
176
875
1х95ку/163.4
2.5
16
27
1030
1590
260
176
990
1х120ку/163.4
2.5
16
29
1255
1855
330
176
1100
1х150/16*3.4
2.5
16*
30
1505
2150
405
176
1210
1х185ку/16*3.4
2.5
16*
32
1840
2530
510
176
1360
1х185ку/253.4
2.5
25
32.5
1930
2620
510
265
1450
Uo/U12/20kV         
1х50ку/165.5
2.5
16
28
600
1260
130
176
940
1х70ку/165.5
2.5
16
30
790
1510
190
176
1070
1х95ку/165.5
2.5
16
32
1030
1805
260
176
1190
1х120ку/165.5
2.5
16
33.5
1255
1995
330
176
1230
1х150ку/16*5.5
2.5
16*
35
1505
2385
405
176
1440
1х185ку/16*5.5
2.5
16*
37
18
2775
510
176
1600
1х185ку/255.5
2.5
25
37.5
1930
2860
510
265
1690