Начало»Продукти»Кабели и проводници»Телекомуникационни кабели»Кабели за електрониката»

LiYCY ...x2 x0.25mm2 / LiYCY ...x2 x1.00mm2 / LiYCY ...x2 x0.50mm2 / LiYCY ...x2 x1.50mm2 / LiYCY ...x2 x0.75mm2

Преглед на продукт

LiYCY ...x2 x0.25mm2 / LiYCY ...x2 x1.00mm2 / LiYCY ...x2 x0.50mm2 / LiYCY ...x2 x1.50mm2 / LiYCY ...x2 x0.75mm2

LiYCY ...x2 x0.25mm2 / LiYCY ...x2 x1.00mm2 / LiYCY ...x2 x0.50mm2 / LiYCY ...x2 x1.50mm2 / LiYCY ...x2 x0.75mm2

Стандарт: VDE 0812
ПВХ изолация • двойки , усукани в повиви • Cu екран • обвивка от ПВХ

Приложение: Тези кабели са идеални за гласова комуникация и съобщителни системи, за предаване на импулси, сигнали и данни.Усуканите двойки с оптимална стъпка по двойки и в повиви предотвратяват влиянието между съседни проводникови вериги.Eкранa, състоящ се от меднa оплетка с покритие от около 85% създава защита срещу външни импулси.Тези кабели също са подходящи за подвижен и неподвижен монтаж в сухи помещения.

Конструкция на кабела
Проводникмеден, гъвкав
Конструкция на проводника0.25mm2=14x0.15mm
0.50mm2=16x0.25mm
0.75mm2=24x0.20mm
1.00mm2=32x0.20mm
1.50mm2=30x0.25mm
ИзолацияPVC изолация тип YI2 съгласно VDE 0207, част 4
Маркировка на жилотоцветово означение съгласно DIN 47 100
Начин на подрежданеДвойки подредени в слоеве с оптим. стъпка
Повиванепластмасово фолио, припокриващо се
ЕкранОплетка от медни , калайдисани жички с плътност 85%
Обвивкаот PVC състав тип YM1 съгласно VDE 0207 част 5
Цвят на обвивкатасив, съгласно RAL 7032Обозначение формата на жилата
Liпроводник от усукани жички
Yизолация или обвивка от ПВХ
Cекран от медна оплеткаТехнически характеристики
Сечение - mm20.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50
R на проводника при 20oC – макс., ?/km80.0 / 39.0 / 26.0 / 19.5 / 13.3
Капацитивно съпротивление pF/mжило/жило - 130 / 150 / 150 / 150 / 150
жило/екран - 220 / 260 / 300 / 300 / 300
Работен капаците 800Hz-макс.150pF/m
Изолационно съпротивление – мин.200 M?.km
Капацитивна асиметрия при 800Hz - max.300pF/100m
Изпит. напрежение 50Hz, 1 мин1200V
Работно напрежение – максимална стойност500V
Температурен обхватпри свободно полагане -5°C до +50°C
при неподвижно полагане -30°C до +70°C
Минимален радиус на огъване прибл.15 x диаметъра на кабела