Home»Products»Cables and conductors»Telecommunication cabels»Communication wires»

ПТПВ 2x0.5

ПТПВ 2x0.5

ПТПВ 2x0.5
Стандарт: БДС 5627-80
Изолация от полиетилен • обвивка от поливинилхлорид

Приложение:
Телефонният проводник ПТПВ е предназначен за свързване на телефонни апарати и високоговорители към крайните устройства на градски и местни телефонни и радиотранслационни линии за полагане на закрито и открито.

Конструкция на кабела
Проводник от мед с диаметър 0.5mm
Изолация изолация от плътен ПЕ по БДС 10086-82
Обвивка Върху 2 успоредно положени, различно оцветени жила се полага обща обвивка от поливинилхлорид, цвят-бял, черен или сив марка П-1 съгласно БДС 5792-84


Обозначение формата на жилата
П проводник
Т телефонен
П изолация от ПЕ
В обвивка от ПВХ


Технически характеристики
  Диаметър на проводника  0.5mm
  R на проводника при 20°C - max., ?/km  95
  Изолационно съпротивление min. , M?.km  след 3 часа престой във водата при измерено между всяко жило и вода и между двете жила -?5?температура 20 200
  Номинално работно напрежение с честота 50Hz, V  100
  Изпитание на напрежение, V  Изолацията на проводника след 30мин престой във вода при температура 20±5 трябва да издържа променливо напрежение с честота 50Hz в продължение на 3 мин. приложено между всяко жило и вода и между двете жила - 500
  Температурен обхват  при експлоатация и съхранение -30°C до +50°C


Цвят на изолацията на жилата на кабелите
  Две различно оцветени жила.