Home»Products»Cables and conductors»Telecommunication cabels»Telecommunication cabels»

ТПП ... x2x0.4 / ТПП ... x2x0.6 / ТПП ... x2x0.5 / ТПП ... x2x0.7

ТПП ... x2x0.4 / ТПП ... x2x0.6 / ТПП ... x2x0.5 / ТПП ... x2x0.7

ТПП ... x2x0.4 / ТПП ... x2x0.6 / ТПП ... x2x0.5 / ТПП ... x2x0.7
Стандарт: БДС 9096-83
Полиетиленова изолация• усукване в снопове•слоеста обвивка

Приложение:
Тези кабели се използват като съединителни кабели в местните мрежи и в УАТЦ за целите телефонизацията и за предаване на сигнали.
Кабелите са подходящи за подземно полагане в кабелни тръби и канали, а също така и за вътрешни инсталации .
Не се допуска употребата им за инсталации с високо напрежение .
В предприятия, където има опасност от възпламеняване или взрив, използването на тези кабели е допустимо само ако са взети съответните мерки за безопасност.

Конструкция на кабела
Проводник проводник от чиста мед с диаметър 0.4 mm; 0.5mm; 0.6mm; 0.7mm
Изолация от ПЕ ниска плътност
Четворка 4 жила се усукват в четворка
Снопове 5 четворки се усукват в основен сноп
Маркировка на сноповете във всеки повив има сноп с червена укрепваща спирала от който започва броенето и сноп показващ посоката на броене - с жълта укрепваща спирала.
Кабелна сърцевина сноповете се усукват в кабел
Поясна изолация няколко слоя пластмасови ленти
Екран алуминиева лента с дебелина не по-малка от 0.04mm, с кополимерно покритие от едната страна и калайдисано, медно жило с диаметър 0.5mm положено под алуминиевото фолио
Обвивка от ПЕ ниска плътност с 1.5% съдържание на сажди


Обозначение формата на жилата
T телефонен кабел
П полиетиленова изолация
П полиетиленова обвивка


Технически характеристики
Диаметър на проводника 0.4mm / 0.5mm / 0.6mm / 0.7mm
R на проводника при 20°C - макс. 150?/km / 95?/km / 65?/km / 49?/km
Изолационно съпротивление. - мин. 10G?.km
Работен капацитет при 800Hz-max. 48nF/km
Капацитивна асиметрия при 800Hz - K1 - 100% от всички стойности - 980pF/500m
- 95% от всички стойности - 420pF/500m
Капацитивна асиметрия при 800Hz - K9-K12 - 100% от всички стойности - 800pF/500m
- 95% от всички стойности - 200pF/m
Изпит.напрежение 50Hz, 2 min. - жило-жило - 500V
- жило-екран - 2000V
Работно напрежение - макс. стойност - за кабели с жила 0.4 и 0.5mm - 150V
- за кабели с жила 0.6 и 0.7mm - 220V
Температурен обхват при полагане и монтаж -10°C до +60°C
Температурен обхват при експлоатация и съхранение -50°C до +60°C
Минимален радиус на огъване - приблизително 10 x външния диаметър на кабела


Цвят на изолацията на жилата на кабелите
  Номер на четворката  Работна двойка -1
  1  - a-жило - бял
- b-жило - червен
  2  - a-жило - жълт
- b-жило - червен
  3  - a-жило - сив
- b-жило - червен
  4  - a-жило - кафяв
- b-жило - червен
  5  - a-жило - черен
- b-жило - червен
  Номер на четворката  Работна двойка -2
  1  - a-жило - зелен
- b-жило - син
  2  - a-жило - зелен
- b-жило - син
  3  - a-жило - зелен
- b-жило - син
  4  - a-жило - зелен
- b-жило - син
  5  - a-жило - зелен
- b-жило - син