Home»Products»Cables and conductors»SOT»

ШКПТ / ШКПТН

ШКПТ / ШКПТН

ШКПТ / ШКПТН
Uo/U - 0.6/1 kV
Стандарт: БДС 1473-90
ШКПТ Cu жила • NR изолация • SBR обвивка
ШКПТН Cu жила • NR изолация • CPE(CR) обвивка

Приложение:
Тези кабели са предназначени за подвижни потребители и за свързване на командни сигнални устройства на подемно-транспортни средства.

Конструкция на кабела
Конструкция Съгласно БДС 1473-90
Токопроводимо жило Медно, кл.5 по БДС 904-84
Изолация каучукова смес на база NR
Идентификация на жилата по БДС 1473-90
Обвивка Каучукова смес на база SBR за марка ШКПТ и каучукова смес на база CPE(CR) за марка ШКПТН
Цвят черен


Технически характеристики
Максимална работна температура на жилото, макс. +60°C
Номинално напрежение 0.6/1 kV
Изпитвателно напрежение AC, 50 Hz 3000 V
Температура на околната среда при експлоатация за марка ШКПТ -40°С до +50°С
за марка ШКПТН -30°С до +50°С
Допустими радиуси на огъване при неподвижно полагане - 4 х D кабела
при свободно полагане - 8 х D кабела
Изпитания на кабела
Изпитание за неразпространение на горенето по БДС 6093-83
Изпитание за маслоустойчивост на обвивка по БДС 7374-69


Цвят на изолацията на жилата на кабелите
  едножилни - без заземително жило  черен или друг
  едножилни - със заземително жило  -
  двужилни - без заземително жило  син, кафяв
  двужилни - със заземително жило  -
  трижилни - без заземително жило  черен,син, кафяв
  трижилни - със заземително жило  жълто/зелен,син,кафяв
  четирижилни - без заземително жило  черен,син, кафяв,черен
  четирижилни - със заземително жило  жълто/зелен,черен,син,кафяв
  петжилни - без заземително жило  черен,син, кафяв,черен,черен
  петжилни - със заземително жило  жълто/зелен,черен,син,кафяв,черен
  над 5 - без заземително жило  една контролна двойка във всеки повив, останалите - черни
  над 5 - със заземително жило  жълто/зелен ,син – външен повив.
  Контролна двойка-вътрешни повиви,останали-черни или жълто/зелен външен повив, останалите черни с цифри