Home»Products»Water meters»For home use»

Битови водомери

Битови водомери

Битови водомери

Водомери крилчати, едноструйни със сух ролков брояч
" За студена и топла вода"
Водата преминава през изолиран хидравличен възел, а часовниковият механизъм няма контакт с водата, което е основно предимство за тази конструкция.
Въртеливото движение се предава посредством магнитна предавка.
Монтира се хоризонтално и вертикално.