Home»Products»Water meters»For buildings»

Водомери за сгради

Водомери за сгради

Водомери за сгради
    
Водомери крилчати многоструйни с мокър и със сух брояч
"Стрелкови, ролков и комбиниран"
" За студена и топла вода"
Конструкцията осигурява висока чувствителност и по-широк обхват на измерване.
Монтират се само хоризонтално.
Водомерите 10 м3/ч. са подходящи за по-големи консуматори на вода. Предлага се и вариант с едностранно фланцово присъединение.