Начало»Продукти»Кабели и проводници»Телекомуникационни кабели»

ТПП

Преглед на продукт

ТПП

ТПП
Стандарт: БДС 9096-83
Полиетиленова изолация
• усукване в снопове•слоеста обвивка.

Приложение: Тези кабели се използват като съединителни кабели в местните мрежи и в УАТЦ за целите телефонизацията и за предаване на сигнали.Кабелите са подходящи за подземно полагане в кабелни тръби и канали, а също така и за вътрешни инсталации.Не се допуска употребата им за инсталации с високо напрежение .В предприятия, където има опасност от възпламеняване или взрив, използването на тези кабели е допустимо само ако са взети съответните мерки за безопасност.

Конструкция на кабела
Проводникпроводник от чиста мед с диаметър 0.5 мм
Изолацияот ПЕ ниска плътност
Четворка4 жила се усукват в четворка
Снопове5 четворки се усукват в основен сноп
Маркировка на сноповете

към всеки повив има сноп с червена укрепваща спирала, от който започва броенето и сноп показващ посоката на броене - с жълта укрепваща спирала

Кабелна сърцевинасноповете се усукват в кабел
Поясна изолацияняколко слоя пластмасови ленти
Екран

алуминиева лента с дебелина не по-малка от 0.04 мм, с кополимерно покритие от едната страна и калайдисано, медно жило с диаметър 0.5 мм положено под алуминиево фолио

Обвивкаот ПЕ ниска плътност с 1.5% съдържание на сажди


Обозначение формата на жилата
Т
телефонен кабел
П
полиетиленова изолация
П
полиетиленова обвивка


Технически характеристики
Диаметър на проводника0.5 мм
R на проводника при 20°С - макс95?
Изолационно съпротивление -мин.10G?.km
Работен капацитет при 800Hz-max
48nF/km
Капацитивна асиметрия при 800Hz - K1
- 100% от всички стойности - 980pF/500m
- 95% от всички стойности - 420pF/m
Капацитивна асиметрия при 800Hz - K9-K12
- 100% от всички стойности - 800pF/500 m
- 95% от всички стойности - 200pF/m
Изпит. напрежение 50Hz, 2 min
-жило-жило - 500 V
-жило-екран - 2000V
Работно напрежение - макс.стойност- за кабели с жила 0.4 и 0.5 mm - 150V
Температурен обхват при полагане и монтаж-10°С до +60°С
Температурен обхват при експлоатация и съхранение-50°С до +60°С
Минимален радиус на огъване- приблизително10 х външния диаметър на кабела


Цвят на изолацията на жилата на кабелите
Номер на четворкатаРаботна двойка - 1
1- а-жило - бял; - b-жило - червен
2- а-жило - жълт; - b-жило - червен
3- а-жило - сив; - b-жило - червен
4- а-жило - кафяв; - b-жило - червен
5- а-жило - черен; - b-жило - червен
Номер на четворкатаРаботна двойка - 2
1- а-жило - зелен; - b-жило - син
2- а-жило - зелен; - b-жило - син
3- а-жило - зелен; - b-жило - син
4- а-жило - зелен; - b-жило - син
5- а-жило - зелен; - b-жило - син


Конструктивни данни
Брой на двойките
Външен диаметър приблиз.
Тегло на медта
Тегло на кабела приблиз.

mm
kg/km
kg/km
6
8.7
26
71
10
9.6
40
97
20
11.7
78
151
30
13.9
115
215
50
16.9
196
332
70
19.1
269
449
100
22.5
387
613
150
27.0
580
880
200
29.9
766
1141
250
33.7
952
1389
300
36.9
1146
1640
400
40.4
1526
2161
500
45.6
1918
2718