Начало»Продукти»Кабели и проводници»Телекомуникационни кабели»

ТПЖП

Преглед на продукт

ТПЖП

Стандарт: ФН КИ 05 001-96
Полиетиленова изолация
•усукване в снопове •пълнеж от желе •слоеста обвивка.

Приложение:
Тези кабели се употребяват като съединителни кабели в местните мрежи и в УАТЦ за целите на телефонизацията и за предаване на сигнали. Пълнежът от петролно желе не позволява проникването на влага в кабелната сърцевина.Кабелите са предназначени за полагане в кабелни тръби и канали.Не се допуска употребата им за инсталации с високо напрежение.В предприятия, където има опасност от възпламеняване или взрив, използването на тези кабели е допустимо само ако са взети съответните мерки за безопасност.

Конструкция на кабела
Проводникпроводник от чиста мед с диаметър 0.5 mm
Изолацияизолация от ПЕ тип 2YI2 по VDE 0207 част 2.
Четворка4 жила се усукват в четворка
Снопове5 четворки се усукват в основен сноп
Кабелна сърцевинаснопове се усукват в кабел
Пълнежпетролно желе
Поясна изолацияминимум един слой хартиена лента
Екранот алуминиева лента с дебелина 0.15 mm, с нанесено от двете страни кополимерно покритие
Обвивкаот ПЕ ниска плътност с 1.5% съдържание на сажди


Обозначение на формата на жилата
Ттелефонен кабел
Пполиетиленова изолация
Жпълнеж от петролно желе
Пполиетиленова обвивка


Технически характеристики
Диаметър на проводника0.5 mm
R на проводника при 20°С - max95?/km
Изолационно съпротивление мин.5G?.km
Работен капацитет при 800Hz-макс.55nF/km
Капцитивна асиметрия при 800Hz - K1
- 100% от всички стойности - 980pF/500m
- 95% от всички стойности - 420pF/500m
Капацитивна асиметрия при 800Hz - K9-K12
- 100% от всички стойности - 800pF/500m
- 90% от всички стойности - 420pF/500m
Изпит. напрежение 50Hz, 2 min
- жило-жило - 500V
- жило-екран - 2000V
Работно напражение - макс. стойностза кабели с жила 0.4 и 0.5 mm - 150V
Температурен обхват при полагане и монтаж-10°С до +60°С
Температурен обхват при експлоатация и съхранение-40°С до +60°С
Минимален радиус на огъване - приблизително10 х външния диаметър


Цвят на изолацията на жилата на кабелите
Номер на четворкатаРаботна двойка -1
1- а-жило - бял; - b-жило - червен
2- а-жило - жълт; - b-жило - червен
3- а-жило - сив; - b-жило - червен
4- а-жило - кафяв; - b-жило - червен
5- а-жило - черен; - b-жило - червен
Номер на четворкатаРаботна двойка - 2
1- а-жило - зелен; - b-жило - син
2- а-жило - зелен; - b-жило - син
3- а-жило - зелен; - b-жило - син
4- а-жило - зелен; - b-жило - син


Конструктивни данни
Брой на двойките
Външен
диаметър
приблиз.
Тегло на медта
Тегло на
кабела
приблиз.

mm
kg/km
kg/km
6
9.2
23
98
10
10.5
37
129
20
12.9
75
223
30
15.4
113
306
50
19.9
196
480
70
22.0
271
632
100
25.2
392
864
150
30.8
592
1264
200
36.5
784
1630